Ο αλγόριθμος SybilEdge εντοπίζει τους ψεύτικους λογαριασμούς στο Facebook

Ένα σημαντικό θέμα, ενοχλητικό αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών στα Social Media, είναι το ζήτημα των ψεύτικων λογαριασμών.

Οι πιο συνηθισμένοι μέθοδοι δημιουργίας ψεύτικου λογαριασμού είναι:

α) Δημιουργείται ο ψεύτικος λογαριασμός

β) αποστέλλονται αιτήματα φιλίας

γ) όταν δημιουργηθεί επαρκής αριθμός “φίλων” τους εκθέτουν σε κακόβουλο λογισμικό ή σε ενοχλητικό περιεχόμενο.

Φαίνεται ότι το Facebook δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση αυτών των λογαριασμών αλλά και την αφαίρεση τους από την πλατφόρμα.

Πρόσφατα η πλατφόρμα ανακοίνωσε την δημιουργία ενός νέου αλγορίθμου, του SybilEdge, ο οποίος στοχεύει στον εντοπισμό  τέτοιων λογαριασμών στα πρώτα στάδια της δραστηριότητάς τους. Ο αλγόριθμος επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο οι νέοι χρήστες προσθέτουν φίλους, εξετάζοντας την επιλογή κάθε αιτήματος φιλίας, την ανταπόκριση των χρηστών ή την απόρριψη των αιτημάτων. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνει να εντοπίσει τους ψεύτικους λογαριασμούς με μόνο 20 αιτήματα φιλίας

Στόχος του Facebook είναι, στο μέλλον, να μπορεί να εξετάζει με περισσότερους τρόπους αυτούς τους λογαριασμούς συνδυάζοντας μοντέλα βάση χαρακτηριστικών και συμπεριφοράς στην πλατφόρμα.

Published by

Κατερίνα Σταματελοπούλου

Σπούδασε Marketing, Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (MBA), Marketing and Communication Management, Marketing Research & Social Media Analytics. Εμπνευστής και chief editor του flust.gr. Είναι Brand & Communications Strategist.
Prev Μαζί στο σπίτι με τα WhatsApp sticker
Next Τι έγινε στο πρώτο TIME 100 Talks