Νέος Παιδαγωγός: πανελλήνιο συνέδριο για τον παιδαγωγό του σήμερα

360x330

H Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη Διάδοση των
Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σύντομα ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ),
ενημερώνει τους εκπαιδευτικούς για την έναρξη των διαδικασιών κατάθεσης
εργασιών για συμμετοχή (μετά από κρίση) στο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο
“ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ”, που θα γίνει στην Αθήνα, στις 10 & 11 Μαΐου 2014.

Το συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων.

1. Στόχοι του Συνεδρίου:

.Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
.Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι
εναλλακτικών προσεγγίσεων
.Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος

2. Ποιους αφορά:

.Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
.Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας
.Φοιτητές προπτυχιακούς μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες
.Φίλους της εκπαίδευσης

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν
από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων,
διδακτόρων, μεταπτυχιακών).

4. Θεματικές περιοχές συνεδρίου:
1η. Φιλοσοφία της παιδείας – Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική
2η. Παιδαγωγική ψυχολογία: Μάθηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση,
συμβουλευτική στην εκπαίδευση
3η. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια,
διδακτικά αντικείμενα, αξιολόγηση
4η. Εκπαίδευση και τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας.
5η. Ειδική αγωγή: Δυσκολίες μάθησης, προβλήματα συμπεριφοράς, ενδοσχολική
βία – ζητήματα διδακτικής και παιδαγωγικής διαχείρισης.
6η. Διαπολιτισμική αγωγή
7η. Εκπαιδευτική Έρευνα – Διά βίου εκπαίδευση – Εκπαίδευση εκπαιδευτικών
(βασική κατάρτιση, επιμόρφωση)
8η. Καινοτομίες στην εκπαίδευση: Καλές εκπαιδευτικές πρακτικές,
περιβαλλοντική αγωγή, πολιτισμικό τοπίο και περιβάλλον, αγωγή υγείας,
κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο, πολιτιστικά θέματα,
ευρωπαϊκά προγράμματα, άλλες δράσεις
9η. Οργάνωση, διοίκηση και οικονομία της εκπαίδευσης
10η. Ιστορία και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης

5. Επιζητούμενες εργασίες:
.Εισηγήσεις
.Σύντομες ανακοινώσεις.
.Αναρτήσεις αφίσας.

6. Κρίσιμες ημερομηνίες:
Ως την 1η Φεβρουαρίου 2014 Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄
κρίση.
10 & 11 Μαΐου 2014 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου.

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και
άλλες πληροφορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου:
neospaidagogos.gr

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec at neospaidagogos.gr

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Αστρολογικές προβλέψεις |13 έως 19 Ιανουαρίου 2014, από τον Πέρρη Κρητικό
Next Νόστιμο top 5, της Εμμανουέλας Κόκκαλη