Μικρές χώρες της ΕΕ: Kατηγορία φτερού;

Για την επίτευξη αποφάσεων στην Ευρώπη πρέπει να ακούγονται οι απόψεις και των 28 κρατών μελών, διαθέτουν όμως αρκετό βάρος οι μικρότερες χώρες για να στρέψουν τη ζυγαριά προς το μέρος τους;

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Before the End, του Νίκου Χατζηκάλφα
Next Ιδέες για μακαρονάδες, της Εμμανουέλας Κόκκαλη