Λιτότητα – ώρα για άλλη πορεία;

Η Ευρώπη κινείται χρόνια σε αυτή την πορεία, αλλά είναι η λιτότητα ο σωστός δρόμος για την πρόοδο; Μπορεί το σχέδιο των €315 δις του Juncker να παράγει αποτελέσματα; Ρωτήσαμε τον γερμανό ευρωβουλευτή Michael Theurer.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Στου ρολογιού τους δείκτες, της Αναστασίας Κορινθίου
Next Να τολμάς, της Εμμανουέλας Κόκκαλη