Η πολυγλωσσία κάνει καλό

Σε μελέτη που έγινε στο πανεπιστήμιο Northwestern University, διαπιστώθηκε ότι οι δίγλωσσοι μπορούν να επεξεργαστούν τις πληροφορίες αποτελεσματικότερα, από αυτούς που μιλούν μια μόνο γλώσσα, καθώς αποκτούν την ικανότητα να φιλτράρουν καλύτερα τις περιττές λέξεις και με πολύ λιγότερη προσπάθεια. Η έρευνα έγινε με μαγνητικό τομογράφο όπου μελετήθηκε η δραστηριότητα του εγκεφάλου σε δίγλωσσους και μονόγλωσσους απέναντι σε άσχετες λέξεις. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι το να γνωρίζει κάποιος πάνω από μια γλώσσα είναι μια εξαιρετική άσκηση για τον εγκέφαλο.

language-services

Published by

Κατερίνα Σταματελοπούλου

Σπούδασε Marketing, Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (MBA), Marketing and Communication Management, Marketing Research & Social Media Analytics. Εμπνευστής και chief editor του flust.gr. Είναι Brand & Communications Strategist.
Prev Γεφυρώνοντας τελωνειακούς φραγμούς
Next Ιστορίες συνομωσίας