Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα είναι ένα υπερεθνικό όργανο ανεξάρτητο από τον έλεγχο κρατών μελών αλλά υπόλογο στο κοινό. Ποιος είναι ο ρόλος της και ποιες είναι οι αρμοδιότητες της;

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Το προφίλ της εβδομάδας 26 Σεπτεμβρίου έως 2 Οκτ 2016, από τον Πέρρη Κρητικό
Next Paths of Greece: O Φοίβος Τσαραβόπουλος μιλάει στο Επινήσια Ηώς για τα μονοπάτια της Ελλάδας