Η Ελλάδα λέει όχι στον λιγνίτη

9 στους 10 πολίτες πιστεύουν πως η ΔΕΗ πρέπει να στραφεί στην καθαρή ενέργεια, ενώ μόλις το 7% δηλώνει πως προτιμά τον λιγνίτη για την παραγωγή ηλεκτρισμού, σύμφωνα με πανελλήνια δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του  WWF Ελλάς. Τα βασικά ευρήματα της δημοσκόπησης είναι τα εξής:

 • Το 63% πιστεύει ότι η χώρα επηρεάζεται πολύ από την κλιματική αλλαγή. Σε όσους αισθάνονται έστω και λίγο ενημερωμένοι για την κλιματική αλλαγή, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 81%.
 • Το 60% των πολιτών τάσσεται υπέρ της αυστηροποίησης της κλιματικής πολιτικής, ακόμα κι αν αυτό επιφέρει σημαντικό κόστος, ενώ στο πιο ενημερωμένο κοινό το ποσοστό αυτό αγγίζει το 78%.
 • Μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα προκρίνει το 64% του συνόλου. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 55% στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας, ενώ είναι μεγαλύτερο στη Θεσσαλονίκη (71%).
 • 9 στους 10 πολίτες είναι πεπεισμένοι για τις επιπτώσεις των εργοστασίων της ΔΕΗ, τόσο στο περιβάλλον, όσο και στην υγεία των κατοίκων στις περιοχές λειτουργίας τους.
 • Το 75% των κατοίκων της Δ. Μακεδονίας και το 66% του συνόλου θεωρεί πολύ σημαντικό να εκπονηθούν μελέτες για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων των περιοχών όπου λειτουργούν οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.
 • 6 στους 10 πολίτες υποστηρίζουν ότι η ΔΕΗ πρέπει να αναλάβει το κόστος στη δημόσια υγεία από τη λειτουργία των εργοστασίων της.
 • Τα 2/3 των πολιτών εκτιμούν ότι η ΔΕΗ πρέπει να επωμιστεί το κόστος της τεράστιας κατανάλωσης νερού των ατμοηλεκτρικών σταθμών.
 • Το 58% του συνόλου και το 50% των κατοίκων της Δ. Μακεδονίας δηλώνει ότι πρέπει να ακυρωθούν τα σχέδια για νέες λιγνιτικές μονάδες
 • To 83% (67% στη Δ. Μακεδονία) προτιμούν την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου από έναν ατμοηλεκτρικό σταθμό στην περιοχή τους.
 • Πάνω από το 80% των ερωτώμενων είναι υπέρ της στροφής της ενεργειακής πολιτικής στις ΑΠΕ ενώ μόλις το 7% προτιμά τον λιγνίτη.
 • Το 67% των πολιτών (56% στη Δ. Μακεδονία) θεωρεί ότι η ενεργειακή πολιτική της χώρας πρέπει να στραφεί στις ΑΠΕ, το 22% (21% στη Δ. Μακεδονία) να το κάνει αυτό μετά την εξάντληση των υπαρχόντων κοιτασμάτων λιγνίτη, ενώ το 4% (8% στη Δ. Μακεδονία) προκρίνει τη χρήση λιγνίτη ως την ορθότερη επιλογή
 • Την άμεση στροφή στις ΑΠΕ εκτιμά ως σωστή κίνηση για τη χώρα το 73% του συνόλου. Για τη Δυτική Μακεδονία το αντίστοιχο ποσοστό είναι 65%.
 • 6 στους 10 πολίτες (5 στους 10 στη Δ. Μακεδονία) θεωρούν ότι η ΔΕΗ σίγουρα πρέπει να ακολουθήσει το παράδειγμα άλλων εταιριών παραγωγής ενέργειας και να στραφεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Καθολική η αντίληψη για την αναγκαιότητα δημιουργίας εθνικής πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας, με σημαντικότερα οφέλη τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Η γεωργία θεωρείται ο βασικότερος τομέας για την ενίσχυση της απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία.

Η κυβέρνηση κρίνεται υπεύθυνη για την εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίου μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο (53%). Το αντίστοιχο κόστος πρέπει να καλυφθεί πρωτίστως από τον κρατικό προϋπολογισμό (40%) κ&alp! ha;ι δευτερευόντως από τη ΔΕΗ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Published by

Editor-in-Chief

Με τη σημασία στο περιεχόμενο και την χρήσιμη πληροφορία, το flust.gr ασχολείται με ό,τι μπορεί να εμπνεύσει και να αλληλεπιδράσει με τους χρήστες που το επιλέγουν. Μέσα από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της καθημερινότητας από όλο τον κόσμο, μέσα από την τεχνολογία, την κοινωνική ζωή και τους ανθρώπους με θετική διάθεση και έμπνευση!
Prev Πώς μπορούμε να εμποδίσουμε τη ριζοσπαστικοποίηση;
Next Ο κύβος του Ρούμπικ σε πέντε δευτερόλεπτα