Διπλά μέτρα και σταθμά στις τιμές τηλεπικοινωνιών

Ωφελούνται οι καταναλωτές σε όλη την ΕΕ από ανταγωνιστική αγορά τηλεπικοινωνιών; Μία έρευνα στις εντυπωσιακές διαφορές τιμών στις γειτονικές Γαλλία και Βέλγιο.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Ψηλή, αδύνατη και κομψή.... γίνεται
Next Νοστιμιές που φτιάχνουν τη διάθεση, της Εμμανουέλας Κόκκαλη