Γεφυρώνοντας τελωνειακούς φραγμούς

Η ΕΕ είναι σημαντικός εμπορικός εταίρος για τους ανατολικούς της εταίρους ενώ και τα δύο μέρη πρόκειται να ωφεληθούν από νέες συμφωνίες πιθανώς ελεύθερου εμπορίου.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Η εταιρεία Άνεμος Ανανέωσης και το αυτοκίνητο του μέλλοντος
Next Η πολυγλωσσία κάνει καλό