Ανακεφαλαίωση: Ελλάδα, σχέδιο Juncker, προστασία δεδομένων

Κρίνεται το μέλλον της Ελλάδας, η μεταρρύθμιση για την προστασία δεδομένων μπαίνει στο τελικό στάδιο και το επενδυτικό σχέδιο Juncker λαμβάνει την τελική έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev WWF: Συζητάμε για μία "Καλύτερη Πόλη"
Next Η Yoleni’s κέρδισε το Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας 2015, της Εμμανουέλας Κόκκαλη