Έμφαση στη δια βίου μάθηση από το Erasmus+

Πρόταση για τον τριπλασιασμό της χρηματοδότησης του προγράμματος Erasmus+ υποβάλλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σκοπό να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες κινητικότητας για ένα ευρύτερο φάσμα ανθρώπων, από μαθητές μέχρι ενήλικους εκπαιδευόμενους. Με τη νέα χρηματοδότηση, οι συμμετέχοντες στο Erasmus+ θα είναι σε θέση να αποκτήσουν δεξιότητες που τους προετοιμάζουν για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα σε τομείς όπως η ψηφιοποίηση και το κλίμα

<iframe allow=”autoplay;fullscreen” frameborder=”0″ src=”https://multimedia.europarl.europa.eu/el/new-erasmus-budget-to-boost-mobility-and-opportunities-for-youth_N01-PUB-190225-ERAS_ev?p_p_state=pop_up&lang=el&autoplay=on” width=”640″ height=”360″/>

 

 

 

Published by

EuroparlTV

Ο EuroparlTV είναι ο διαδικτυακός τηλεοπτικός σταθμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στόχος του είναι να ενημερώνει τους πολίτες της ΕΕ για τις δραστηριότητες του Κοινοβουλίου και για τον τρόπο που οι βουλευτές του διαμορφώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και εγκρίνουν νόμους που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων σε όλη την Ευρώπη. Το flust.gr είναι επίσημος συνεργάτης του europarltv
Prev Bradley Cooper, Lady Gaga στη σκηνή των Oscars
Next Νέος κύκλος, νέα emojis για το Game of Throne